Nawigacja

Aktualności

08.06.2018Międzynarodowe spotkanie specjalistów w dziedzinie transferu czasu w GUM

Autor : Maciej Gruszczyński
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. Główny Urząd Miar pełnił rolę gospodarza 26. posiedzenia Grupy Roboczej do spraw metody dwudrogowej satelitarnego transferu czasu i częstotliwości (CCTF TWSTFT WG) w ramach Komitetu Doradczego ds. Czasu i Częstotliwości Międzynarodowego Komitetu Miar.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 specjalistów z całego świata zajmujących się czasem. Posiedzenia CCTF TWSTFT WG odbywają się cyklicznie raz do roku w innej instytucji posiadającej stację TWSTFT. GUM, wspólnie z Instytutem Łączności, rozpoczął w 2017 roku porównania TWSTFT uczestnicząc w porównaniach Europa-Azja. Spotkanie grupy roboczej zorganizowali pracownicy Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM, dzięki czemu mieli oni okazję zapoznać się bezpośrednio z uwagami i opiniami uczestników, a także zaprezentować dorobek GUM w dziedzinie transferu czasu i częstotliwości.

Sala obrad w GUM, na sali siedzi za stołami kilkunastu uczestników spotkania.

do góry