Nawigacja

Aktualności

07.06.2018O metrologii na konferencji w Szczyrku

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach od 6 do 8 czerwca 2018 r. w Szczyrku odbyła się XIII Konferencja naukowo-techniczna Podstawowe Problemy Metrologii (Problems and Progress in Metrology) PPM’18. W tym roku po raz pierwszy współorganizatorem konferencji był Główny Urząd Miar.

 • Konferencję otwiera prof. dr hab. inż. Marian Kampik - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
  Konferencję otwiera prof. dr hab. inż. Marian Kampik - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
 • Uczestnicy na sali obrad
  Uczestnicy na sali obrad
 • Wystąpienie Prezesa GUM dr inż. Włodzimierza Lewandowskiego
  Wystąpienie Prezesa GUM dr inż. Włodzimierza Lewandowskiego
 • Wykład dr Felicitas Arias z Observatoire de Paris
  Wykład dr Felicitas Arias z Observatoire de Paris
 • Wykład dr Demetriosa Matsakisa z United State’s Naval Observatory
  Wykład dr Demetriosa Matsakisa z United State’s Naval Observatory
 • Wykład dr Wasyla Parakuda, dyrektora State Enterprise Research Institute of Measurement Science in Evaluation and Management Systems we Lwowie
  Wykład dr Wasyla Parakuda, dyrektora State Enterprise Research Institute of Measurement Science in Evaluation and Management Systems we Lwowie
 • Uczestnicy konferencji przed centrum hotelowo-konferencyjnym
  Uczestnicy konferencji przed centrum hotelowo-konferencyjnym

W trakcie obrad zostało wygłoszonych 56 referatów, wśród których 26 to referaty pracowników GUM lub z ich udziałem. Na pierwszej, plenarnej sesji otwierającej, jako pierwszy, referat pt. REVOLUTION IN THE MEASURES: FROM ARTIFACT TO ABSTRACTION, dotyczący redefinicji jednostek miar SI i płynących stąd wyzwań stojących przed GUM, wygłosił Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski. Kolejnym mówcą była Pani dr Felicitas Arias z Observatoire de Paris, która przedstawiła wykład ABOUT PAST AND FUTURE DEFINITION OF THE UNIT OF TIME, dotyczący definicji sekundy i zwiększenia dokładności jej odtwarzania. Tematykę poświęconą pomiarom czasu w nadchodzącej przyszłości przedstawił w swoim referacie TIMEKEEPING METROLOGY IN THE FAR AND DISTANT FUTURE Pan dr Demetrios Matsakis z United State’s Naval Observatory. Sesję zakończyło wystąpienie Pana dr Wasyla Parakuda, dyrektora State Enterprise Research Institute of Measurement Science in Evaluation and Management Systems we Lwowie, na temat DEVELOPMENT OF ACOUSTIC STANDARDS IN UKRAINE, dotyczące wzorców stosowanych w dziedzinie akustyki na Ukrainie. Referaty zostały wygłoszone w języku angielskim.

Dalsza część konferencji obywała się w ośmiu sesjach równoległych i ostatniej plenarnej w języku polskim. Wśród przedstawionych prezentacji pracownicy GUM byli autorami lub współautorami następujących referatów:

 1. D. Dobrowolska, J. Kolasa: Działalność Głównego Urzędu Miar w dziedzinie akustyki i drgań na tle potrzeb społecznych i gospodarczych Polski,
 2. A. Czubla, P. Szterk, R. Osmyk: Pułapki w precyzyjnych pomiarach przedziału czasu,
 3. P. Szterk, A. Czubla, R. Osmyk, P. Krehlik, Ł. Śliwczyński: Precyzyjne dystrybutory sygnałów impulsowych,
 4. J. Dumańska, W. Kozłowski: Chemiczne wzorce pomiarowe Głównego Urzędu Miar,
 5. D. Czułek: Projekty strategiczne Samodzielnego Laboratorium Długości Głównego Urzędu Miar,
 6. M. Wiśniewski, D. Czułek, R. Szumski: Podsumowanie projektu EMRP IND53 LUMINAR Large Volume Metrology in Industry,
 7. J. Szutkowski: Wpływ diodowych żarówek LED na błędy pomiaru energii elektrycznej czynnej. Czy domowe liczniki energii przekłamują pod wpływem obciążenia żarówkami LED - jaka jest prawda,
 8. A. Tomaszewski: Wprowadzanie nowych metod wzorcowania obciążeń przekładników prądowych i napięciowych,
 9. G. Sadkowski: Wzorcowanie mostków do pomiaru błędów przekładników prądowych i napięciowych za pomocą systemu próbkującego,
 10. A. Podgórni: Znaczenie ekranowania w pomiarach pola magnetycznego,
 11. M. Koszarny, J. Jursza, J. Szutkowski, R. Jasiński: Kondensator wzorcowy 10 nF z dielektrykiem ceramicznym,
 12. M. Wojciechowski: Zwiększenie zakresu częstotliwości pracy komór GTEM,
 13. M. Wojciechowski: Wzorcowa sieć sztuczna do pomiarów emisji przewodzonej urządzeń dużej mocy prądu stałego,
 14. M. Wojciechowski: Metrologia fal z zakresu THz,
 15. Ł. Litwiniuk: Działalność Głównego Urzędu Miar w dziedzinie fotometrii i radiometrii,
 16. E. Malejczyk: Certyfikacja materiałów odniesienia zgodnie z zaleceniami Przewodnika ISO 35 na przykładzie wybranego ciekłego wzorca gęstości,
 17. J. Wildner, A. Zadworny: Nowa metoda wzorcowania stanowisk z kontrolnymi zbiornikami dzwonowymi,
 18. W. Gosk: Weryfikacja wpływu porównań prowadzonych w warunkach zrównoważonego eksperymentu wewnątrzlaboratoryjnego na CMC laboratorium wzorcującego,
 19. R. Jarosz: Równoważność i wzajemne uznawanie wyników pomiarów dla komór klimatycznych,
 20. M. Kozicki: Redefinicja kelwina - metody pomiaru temperatury termodynamicznej,
 21. E. Burcon: Propagacja niepewności w pomiarach temperatury,
 22. J. Puchalski, P. Fotowicz: Propagacja niepewności przy wyznaczaniu obszaru rozszerzenia trójwymiarowego menzurandu wektorowego,
 23. M. Mosiądz, J. Wójcik, J. Sobiech: Bezpieczeństwo cyfrowe a rzetelność pomiaru,
 24. K. Krawczyk, M. Lisowski, B. Kocjan, E. Dudek, R. Jasiński, L. Snopek: New design of high resistance transfer devices and modernization of existing ones,
 25. D. Kołakowska, K. Krawczyk, M. Lisowski, M. Kampik, M. Orzepowski, D. Domańska-Myśliwiec, J. Tokarski: Initial tests of an active arm bridge designed to compare high resistance standards.

zdjęcia: M. Koszarny

 

 

Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 100-lecia Głównego Urzędu Miar
Dokładnie 100 lat Głównego Urzędu Miar - patronat narodowy prezydenta rzeczypospolitej polskiej andrzeja dudy - program niepodległa. Trzy logotypy programu.

 
 
do góry