Nawigacja

Aktualności

09.04.2018Informacje na temat przyrządów do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Ze względu na pojawiające się wątpliwości oraz pytania dotyczące sposobu działania, a także użytkowania przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów podczas kontroli ruchu drogowego informujemy, że polska administracja miar...

...prowadzi systematyczne działania w celu poprawy obowiązujących przepisów dotyczących tych przyrządów, jak również procedur związanych z dopuszczeniem ich do użytkowania (zatwierdzeniem typu i legalizacją).

Zarówno wspomniane działania, jak i postęp w rozwiązaniach technicznych powodują, że wprowadzane aktualnie do użytkowania przyrządy pomiarowe są coraz doskonalsze i zapewniają wiarygodność pomiaru w sposób nie budzący wątpliwości dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych tematów dotyczących przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym 

Spis treści

  1. Zasady dopuszczenia do użytkowania
  2. Czynności wykonywane podczas legalizacji pierwotnej i ponownej
  • Błędy pomiarów
  • Sprawdzenie kompletności i wersji oprogramowania przyrządu pomiarowego
  • Wymagane oznaczenia na przyrządzie

Laserowy Przyrząd do pomiaru prędkości - widok od tyłu.   Laserowy Przyrząd do pomiaru prędkości - widok od tyłu. Na przyrządzie widać naklejoną cechę legalizacji.

3) Czynności serwisowe

4) Warunki użytkowania i poprawności pomiarów

5) Wycofanie z użytkowania przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

6) Informacje dodatkowe o przyrządach do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego

  • Sprawdzanie dokładności pomiarów prędkości dla różnych odległości przyrządu od pojazdu kontrolowanego
  • Rozbieżność wiązki promieniowania laserowego przyrządu
  • Regulacja zbieżności osi optycznej układu optycznego celownika przyrządu laserowego z wiązką promieniowania laserowego
  • Spełnienie wymagań przez przyrząd laserowy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego w zakresie identyfikacji pojazdów
do góry