Nawigacja

Aktualności

22.03.2018Pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego opiniującego działalność Laboratorium Akustyki i Drgań

Autor : Joanna Kolasa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

20 marca br. w Głównym Urzędzie Miar odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego opiniującego działalność Samodzielnego Laboratorium Akustyki i Drgań

Komitet Techniczny, powołany Decyzją Prezesa GUM, ma za zadanie przeprowadzenie oceny Laboratorium, obejmującej jego działanie w kontekście. "Czteroletniego strategicznego planu działania Głównego Urzędu Miar 2018–2021" oraz strategicznych planów krajowych i europejskich. Ponadto ocenie zostanie poddana organizacja pracy Laboratorium oraz personelu, infrastruktura techniczna, a także udział Laboratorium w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie metrologii. Oceniana jest również aktywność Laboratorium we wspieraniu i inspirowaniu rozwoju krajowego przemysłu, z uwzględnieniem poziomu efektów tego rodzaju działalności.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Komitetu: dr Richard Barham z Acoustic Sensor Networks  Ltd., uprzednio NPL (Wielka Brytania), prof. dr hab. inż. Jan Żera z Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Marian Dobry z Politechniki Poznańskiej. Podczas spotkania Kierownik Laboratorium p. Danuta Dobrowolska przedstawiła prezentacje dotyczące działalności i zadań Laboratorium Akustyki i Drgań oraz omówiła główne prace pomiarowe prowadzone w dziedzinie akustyki. Kierownik Pracowni Drgań p. Joanna Kolasa przedstawiła prace pomiarowe i plany w zakresie drgań mechanicznych. Następnie członkowie Komitetu zapoznali się ze stanowiskami pomiarowymi znajdującymi się w Laboratorium Akustyki i Drgań.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, każdy z członków Komitetu Technicznego przedstawi Prezesowi GUM w osobnych raportach rekomendacje zawierające propozycje działań służących dalszemu rozwojowi Laboratorium Akustyki i Drgań, wraz z oceną dotychczasowej działalności.

Dziesięć osób - uczestników spotkania - pozuje do zdjęcia. Stoją pod ścianą, przed nimi widać zestawione trzy stoły, a na nich czajniki, filiżanki, butelki z wodą, kartki papieru.

Powiązane informacje

do góry