Nawigacja

Aktualności

13.03.2018Rada Metrologii pozytywnie zaopiniowała Roczny plan działania GUM na rok 2018

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Najważniejszym wydarzeniem trzeciego posiedzenia Rady Metrologii, które odbyło się 9 marca 2018 r., było podjęcie przez Radę uchwały dotyczącej pozytywnego zaopiniowania Rocznego planu działania GUM na rok 2018.

Ponadto podczas spotkania Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski przedstawił sprawozdanie z działalności GUM w 2017 roku. Omówiono również działalność Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych, grup roboczych i Komitetów Technicznych, a także stan oraz perspektywy prac badawczo-rozwojowych w Głównym Urzędzie Miar.

W Radzie Metrologii nastąpiła zmiana przedstawiciela ministra właściwego ds. gospodarki. W miejsce Pana Armena Artwicha nowym członkiem Rady został Pan Konrad Makarewicz.

Zgodnie z ustawą Prawo o miarach „Roczny Plan działania GUM w 2018 r.” zostanie teraz przedłożony do podpisu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Na zdjęciu widok dużej sali obrad, po obu stronach siedzi kilkunastu uczestników obrad. Przed nimi rozłożone notatki, termosy, woda.

do góry