Nawigacja

Aktualności

16.02.2018Pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego opiniującego działalność Laboratorium Chemii

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

12 lutego br w siedzibie GUM odbyło się spotkanie Komitetu Technicznego opiniującego działalność Samodzielnego Laboratorium Chemii To kolejny z Komitetów Technicznych powołanych Decyzją Prezesa GUM, które mają za zadanie zaopiniować działalność i kierunki rozwoju laboratoriów Głównego Urzędu Miar w dziedzinie metrologii.

Przypomnijmy, że pierwsze takie gremium – zajmujące się oceną działalności Laboratorium Długości – rozpoczęło prace na początku grudnia ubiegłego roku.

Członkami Komitetu Technicznego zajmującego się oceną działalności Laboratorium Chemii są polscy i zagraniczni specjaliści w dziedzinie metrologii chemicznej: prof. dr hab. Ewa Bulska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Rajmund Michalski – prof. nadzw. IPIŚ PAN, dr Michal Máriássy ze Słowackiego Instytutu Metrologicznego (SMU) i dr Robert Wielgosz – Dyrektor Wydziału Chemii z Międzynarodowego Biura Miar (BIPM).

Komitet ma za zadanie dokonać oceny działalności Laboratorium, w szczególności w aspektach związanych ze strategicznym planem działania i podstawowymi zadaniami Laboratorium, organizacją i jakością pracy, jakością zarządzania i udziałem Lab. Chemii w prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie metrologii. Ocenie zostanie poddana również aktywność we wspieraniu i inspirowaniu rozwoju krajowego przemysłu, z uwzględnieniem poziomu efektów tego rodzaju działalności.

Podczas spotkania omówiono bieżącą działalność Laboratorium, a jego pracownicy przedstawili członkom Komitetu tematy planowanych projektów badawczo-rozwojowych oraz zaprezentowali stanowiska pomiarowe. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, każdy z członków Komitetu Technicznego przedstawi Prezesowi GUM, w osobnych raportach, ocenę dotychczasowej działalności oraz propozycje działań służących dalszemu rozwojowi Laboratorium Chemii.    

Na zdjęciu osiem elegancko ubraych osób stoi w laboratorium i toczy rozmowę. Jeden z mężczyzn gestykuluje.   Na zdjęciu trzech mężczyzn w garniturach. jeden z nich pokazuje jakieś odczynniki, probówki, pozostali dwaj obserwują.

do góry