Nawigacja

Aktualności

09.02.2018Zgoda kieleckiego samorządu na przekazanie miejskich gruntów na potrzeby budowy kampusu laboratoryjnego GUM

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kielcach radni przegłosowali przekazanie gruntu na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach na powierzchni 11 hektarów, z przeznaczeniem na potrzeby Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

W konsekwencji umożliwi to sprawny proces realizacji przedsięwzięcia, składającego się z działań przygotowawczych (w najbliższym czasie zostanie wykonanych 40 odwiertów geologicznych, niezbędnych do przeprowadzenia analizy funkcjonalno-użytkowej terenu pod budowę konkretnych ściśle wyspecjalizowanych laboratoriów przyszłego kampusu), a następnie rozpisania konkursu na opracowanie projektu zgodnie z wymogami, w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 i koncepcji architektonicznej.

W efekcie zostanie wybudowany jednorodny kampus skonsolidowanych stanowisk pomiarowych ściśle współpracujących w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Konstrukcja i funkcjonalność tych stanowisk będzie spełniać najwyższe światowe standardy. Zdaniem władz miasta Kielce, ta inwestycja przyciągnie do regionu przedsiębiorców i jednostki badawcze z regionu, kraju i z zagranicy.

GUM, po wprowadzeniu nowej ustawy Prawo o miarach, utworzeniu Rady Metrologii oraz opracowaniu i przyjęciu 4-letniej strategii, zainicjował jeden z największych i najistotniejszych projektów strategicznych, jakim jest budowa Kampusu Laboratoryjnego. W ramach tej inwestycji, w ciągu 4-5 lat zostanie uruchomionych kilkadziesiąt nowatorskich stanowisk pomiarowych umożliwiających wysoko zaawansowane badania służące rozwojowi przemysłu poprzez wypracowywanie innowacyjnych metod i procesów produkcyjnych oraz ekonomicznych modeli eksploatacyjnych. Takiego wsparcia bardzo potrzebuje polski przemysł. Indywidualne badania rozwojowe są niewspółmiernie drogie do efektów, jakie można z nich uzyskać. Nowy kampus laboratoryjny, jako instytucja badawczo-rozwojowa Państwa Polskiego, będzie mogła wypracowywać innowacyjne metody i modele rozwojowe, które będą implementowane w wielu przedsiębiorstwach. Taki model rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości funkcjonuje od lat w krajach wysoko rozwiniętych. Obecnie laboratoria Głównego Urzędu Miar, zlokalizowane w zabytkowej kamienicy w centrum Warszawy, są obarczone wysokim współczynnikiem zakłóceń zewnętrznych oraz barierami rozwojowymi. Tym samym propozycja Kielc i Województwa Świętokrzyskiego, aby umiejscowić nowy kampus u podnóża Gór Świętokrzyskich, okazała się bardzo trafnym pomysłem. Warunki środowiskowe tego obszaru są bardzo korzystne, a Miasto Kielce zaoferowało przekazanie odpowiednej nieruchomości. Wreszcie - inwestycja idealnie wpisuje się w priorytety rozwojowe województwa i tym samym Urząd Marszałkowski zakwalifikował ją do współfinansowania ze środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego. Innym bardzo ważnym argumentem jest perspektywicznie wysoka zdolność regionu co do zapewnienia specjalistycznych kadr. Uczelnie kieleckie kształcą młodych inżynierów w wielu dziedzinach technicznych odpowiadających specjalizacjom badawczym przyszłego Kampusu.

W ostatnim czasie Prezes Głównego Urzędu Miar złożył wniosek do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wpisanie do Kontraktu Terytorialnego przedsięwzięcia, jakim jest budowa i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz aparaturę laboratoryjną budynków kampusu, będącego jednym z najbardziej innowacyjnych obiektów metrologicznych w środkowo-wschodniej części Europy.

Wymierne zainteresowanie przedsięwzięciem wykazuje środowisko naukowo-dydaktyczne, w ubiegłym roku rektorzy Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podpisali umowę o współpracy z Prezesem GUM. Politechnika planuje uruchomienie nowych specjalizacji, między innymi z metrologii. Wymienione wyżej uczelnie świętokrzyskie stanowią naturalne źródło pozyskania przyszłych kadr Kampusu.

Poniżej relacja z posiedzenia Rady Miejskiej w Kielcach na łamach ITV Kielce.

do góry