Nawigacja

Aktualności

Kolejne spotkanie KZM ds. pojazdów elektrycznych

Autor : Jerzy Szutkowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

16 stycznia 2018 r. w siedzibie Głównego Urzędu Miar odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. pojazdów o napędzie elektrycznym, którego uczestnikami byli przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw krajowych zainteresowanych rozwojem elektromobilności w Polsce.

Oprócz 4 pracowników GUM, w spotkaniu wzięło udział 25 osób, związanych z branżą pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi zasilanymi energią z ogniw litowo-jonowych lub wodorowych.

Spotkaniu przewodniczył Kierownik Laboratorium L5 i sekretarz KZM ds. pojazdów elektrycznych Jerzy Szutkowski, który przedstawił prezentację na temat projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Do uczestników zwrócił się również w krótkim wystąpieniu wiceprezes Głównego Urzędu Miar Maciej Dobieszewski.

Podobnie jak podczas pierwszego spotkania Zespołu, cenna okazała się ożywiona wymiana poglądów między przedsiębiorcami oraz przedstawicielami uczelni technicznych i instytutów badawczo-rozwojowych. Być może nawiązane przez nich kontakty zaowocują w przyszłości wspólnymi przedsięwzięciami. Wnioski z dyskusji koncentrowały się wokół sposobów finansowania rozwoju elektromobilności.

Kluczowe było dokonanie podziału na grupy robocze i wybranie przewodniczących. Powstały więc cztery grupy:

  1. Grupa robocza ds. badania ogniw litowo-jonowych,
  2. Grupa robocza ds. badania ogniw wodorowych,
  3. Grupa robocza ds. systemów urządzeń i systemów do ładowania baterii pojazdów elektrycznych,
  4. Grupa robocza ds. badania pojazdów elektrycznych i ich podzespołów.

Kolejne spotkania członków Zespołu będą się już odbywały w ramach powstałych grup roboczych. Nadrzędnym celem wszystkich grup pozostaje wypracowanie konkretnych działań i projektów wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. 

 

zdjęcia: M. Koszarny (Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu)

  • Spotkanie KZM ds pojazdów elektrycznych Spotkanie KZM ds pojazdów elektrycznych - widok na salę obrad, w tle wyświetlacz z prezentacją
    Spotkanie KZM ds pojazdów elektrycznych
  • Spotkanie z udziałem członków Zespołu ds pojazdów elektrycznych Spotkanie z udziałem członków Zespołu ds pojazdów elektrycznych - przy stołach siedzą uczestnicy spotkania
    Spotkanie z udziałem członków Zespołu ds pojazdów elektrycznych
do góry