Nawigacja

Aktualności

16.01.2018Zapraszamy na XIII Konferencję naukowo-techniczną Problems and Progress in Metrology PPM`2018

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Tematyka konferencji obejmuje podstawowe, wspólne dla wszystkich pomiarów, zagadnienia metrologiczne: techniczne, technologiczne, teoretyczne, dydaktyczne oraz organizacyjno - prawne.

Zbliża się XIII Konferencja naukowo-techniczna Problems and Progress in Metrology (PPM’2018). Od 3 do 6 czerwca w Szczyrku spotkają się osoby, dla których tematyka nowoczesnej, innowacyjnej metrologii jest niezwykle ważna: pracownicy przemysłu, zajmujący się metrologią przemysłowych procesów produkcyjnych, pracownicy służby miar, laboratoriów badawczych i wzorcujących, a także ośrodków badawczych. Konferencja jest organizowana przez Główny Urząd Miar oraz Katedrę Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Konferencje PPM zyskały uznanie w krajowym środowisku metrologicznym. Bierze w nich udział zwykle około 100 osób z ośrodków naukowych, branży przemysłowej i służby miar, przedstawiając interesujące referaty na różne tematy metrologiczne. Konferencje PPM są miejscem ciekawych dyskusji o zagadnieniach teoretycznych, technicznych, prawnych i organizacyjnych metrologii. Szczególnie oczekiwane są prace dotyczące bazy metrologicznej dla innowacyjnych technologii przemysłowych i badań naukowych.

Konferencja zyskała w tym roku znaczący wymiar międzynarodowy, z uwagi na udział wybitnych nazwisk światowej metrologii: Demetriosa Matsakisa – od ponad 20 lat głównego naukowca ds. czasu w Obserwatorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, Felicitas Arias – argentyńskiej astronom, przez wiele lat pracującej w Europie w BIPM, w sekcji zajmującej się konserwacją i rozpowszechnianiem UTC (Coordinated Universal Time), Alistaira Forbesa – zatrudnionego w brytyjskim NPL, zajmującego się przede wszystkim zastosowaniami matematyki w metrologii.

Wśród uczestników i autorów referatów będzie liczna reprezentacja metrologów Głównego Urzędu Miar. 

W Komitecie Honorowym zasiadają: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej i dr inż. Włodzimierz Lewandowski - Prezes GUM.

Patronat honorowy: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polskie Centrum Akredytacji.

Program Konferencji

 

do góry