Nawigacja

Aktualności

04.01.2018Z nowym rokiem nowe logo GUM

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Z dniem 2 stycznia 2018 roku został wprowadzony nowy system identyfikacji wizualnej Głównego Urzędu Miar.

W styczniu 2018 r. w całej administracji miar: GUM, OUM oraz OUP zmianie ulegną wzory materiałów informacyjnych, papieru urzędowego, certyfikatów, wizytówek etc. Zmiany te są pochodną reformy wchodzącej w życie Ustawy o Miarach, która zakłada m.in. ujednolicenie struktury administracji miar, w tym likwidację obwodowych urzędów miar.

Jednym z podstawowych elementów systemu identyfikacji wizualnej jest znak – logotyp Głównego Urzędu Miar, składający się z monogramu GUM wpisanego w kształt granic Polski oraz umieszczonego po prawej stronie monogramu napisu: GŁÓWNY URZĄD MIAR oraz analogicznie dla pozostałych instytucji OKRĘGOWY URZĄD MIAR oraz OKRĘGOWY URZĄD PROBIELCZY. Logotyp oficjalnie zaczął obowiązywać z dniem 1.01.2018.

Przyjmuje się jednolite oznaczenie Okręgowych Urzędów Miar oraz Okręgowych Urzędów Probierczych wg wzorca:

Celem powyższych zmian jest wprowadzenie spójnej identyfikacji wizualnej grupy administracji miar. Nowy system identyfikacji ma także wspomagać lepszą rozpoznawalność instytucji, jako jednej grupy, skierowanej do wspierania różnorodnych gałęzi gospodarki. Wszystkie wytwarzane po 2 stycznia 2018 materiały zaopatrzone w logotyp GUM powinny zawierać aktualny projekt zgodny z Księgą znaku.

Projekt znaku pojawi się stopniowo w rozproszonych dotychczas elementach struktury urzędu miar.

Schemat zmian oznakowania GUM oraz OUM

do góry