Nawigacja

Aktualności

GUM podpisuje umowę współpracy z Polskim Centrum Akredytacji

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

15 grudnia br., w siedzibie GUM Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji p. Lucyna Olborska oraz Prezes Głównego Urzędu Miar dr inż. Włodzimierz Lewandowski podpisali porozumienie dotyczące współpracy obu instytucji.

  •  Dokument porozumienia rozłożony na stole, z podpisami szefów obu instytucji, obok leżą dwa pióra.

Przedstawiciele obu instytucji zobowiązali się do wzajemnej wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń oraz realizowania zadań na rzecz zapewnienia rzetelnych wyników pomiarów spójnych z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI), systemu oceny zgodności i krajowego systemu akredytacji, w tym udział w procesach ocen kompetencji laboratoriów. Podpisanie porozumienia wynikało m.in. z potrzeby wzmocnienia powiązań pomiędzy akredytacją a metrologią.

Podczas spotkania poprzedzającego podpisanie współpracy prezes Włodzimierz Lewandowski opowiedział o zmianach zachodzących w GUM, zmierzających do unowocześnienia instytucji stojącej na czele polskiej metrologii. Prezes GUM wyraził nadzieję, że współpraca pomiędzy Głównym Urzędem Miar i Polskim Centrum Akredytacji będzie rozwijać się coraz intensywniej, obejmując kolejne obszary wzajemnych aktywności. Dyrektor PCA p. Lucyna Olborska zauważyła, że jest wiele wspólnych tematów, które wymagają kontynuacji. Ich przedyskutowaniu służyć będą kolejne robocze spotkania z udziałem ekspertów obu instytucji.

Umowa współpracy zawarta została na czas nieokreślony i precyzyjnie wskazuje obszary wspólnej aktywności.

do góry