Nawigacja

Aktualności

Spójność pomiarowa w laboratorium wiodącym tematem spotkania członków Klubu POLLAB

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

13 grudnia br. w Głównym Urzędzie Miar odbyło się spotkanie Komisji ds. Metrologii Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Wzięło w nim udział ponad 50 uczestników, reprezentujących laboratoria, instytuty badawcze i placówki naukowe, w tym również kierownicy samodzielnych laboratoriów Głównego Urzędu Miar.

Wzięło w nim udział ponad 50 uczestników, reprezentujących laboratoria, instytuty badawcze i placówki naukowe, w tym również kierownicy samodzielnych laboratoriów Głównego Urzędu Miar.

Otwierając spotkanie Przewodniczący Komisji ds. Metrologii POLLAB, a zarazem Dyrektor Generalny GUM Andrzej Hantz, zachęcił zebranych do dyskusji o spójności pomiarowej w laboratorium. Jak wiadomo, zachowanie spójności pomiarowej umożliwia wzajemne porównanie i potwierdzanie wiarygodnych i użytecznych wyników pomiarów. Dzięki zachowaniu spójności pomiarowej możemy być pewni, że badania przeprowadzone w laboratoriach są wiarygodne i wykonane zgodnie z wymaganiami. A to wpływa na jakość i bezpieczeństwo użytkowania produktów trafiających na rynek.

Po interesującej dyskusji p. Ewa Malejczyk z Pracowni Gęstości i Lepkości Laboratorium Masy GUM przedstawiła prezentację pt. „Wzorzec gęstości w Głównym Urzędzie Miar. Materiały odniesienia gęstości cieczy.”

Klub POLLAB jest organizacją integrującą środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość i potwierdzeniem kompetencji laboratoriów do badań. Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej.

  • Spotkanie członków Komisji Metrologii Klubu POLLAB w GUM Duża sala, na której siedzi ok. 50 osób, członków Komisji Metrologii Klubu POLLAB
    Spotkanie członków Komisji Metrologii Klubu POLLAB w GUM
  • Andrzej Hantz - Przewodniczący Komisji Metrologii Klubu POLLAB i Dyrektor Generalny GUM Przemawia Andrzej Hantz - Przewodniczący Komisji Metrologii Klubu POLLAB i Dyrektor Generalny GUM. Na zdjęciu widać mężczyznę w średnim wieku, w okularach, z mikrofonem w ręku.
    Andrzej Hantz - Przewodniczący Komisji Metrologii Klubu POLLAB i Dyrektor Generalny GUM
do góry