Nawigacja

Aktualności

GUM uzyskał notyfikację do wykonywania procedury oceny zgodności według modułu D

Autor : Paulina Olszewska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Notyfikacja GUM to większe możliwości certyfikowania urządzeń przez polskich przedsiębiorców w kraju

Miło nam poinformować, że Główny Urząd Miar – Jednostka Notyfikowana 1440 uzyskał notyfikację do wykonywania procedury oceny zgodności według modułu D – zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji na podstawie dyrektyw MID i NAWI. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy będą mogli certyfikować swoje urządzenia w kompleksowym procesie w kraju.

Dotychczas brak tej notyfikacji zmuszał polski przemysł do ubiegania się o wiele różnych certyfikacji za granicą. Co warte podkreślenia, zakres usług certyfikacyjnych przyznanych GUM przez Komisję Europejską jest identyczny z ofertą innych czołowych NMI.

Obecny zakres notyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Zakres notyfikacji - GUM JN 1440

Dyrektywa 2014/31/UE (NAWI)

WAGI NIEAUTOMATYCZNE

B+D

G

Dyrektywa 2014/32/UE (MID)

MI-001

WODOMIERZE

B+D

MI-002

PRZELICZNIKI DO GAZOMIERZY

B+D

MI-003

LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ

B+D

MI-004

CIEPŁOMIERZE

B+D

MI-005

INSTALACJE POMIAROWE DO CIECZY INNYCH NIŻ WODA

B+D
G

MI-006

WAGI AUTOMATYCZNE

B+D
G

MI-007

TAKSOMETRY

B+D

MI-008

MATERIALNE MIARY DŁUGOŚCI

B+D
G

NACZYNIA WYSZYNKOWE

B+D

B – Badanie typu UE;
D – Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji;
G – Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług certyfikacyjnych i składania wniosków o dokonanie oceny zgodności w GUM - JN 1440.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Wydziałem Certyfikacji. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania oraz wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług.

Więcej informacji znajduje się na stronie dotyczącej Jednostki Notyfikowanej.

do góry