Nawigacja

Aktualności

05.06.2017GUM nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

1 czerwca br. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Od lewej: prof. dr hab. Janusz Dyduch - Prezes SIiTK, dr inż Włodzimierz Lewandowski - Prezes GUM
    Od lewej: prof. dr hab. Janusz Dyduch - Prezes SIiTK, dr inż Włodzimierz Lewandowski - Prezes GUM

W imieniu GUM porozumienie podpisał dr inż. Włodzimierz Lewandowski - Prezes GUM, natomiast w imieniu SITK RP podpisy złożyli: prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej i Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia.

Mając na uwadze wyzwania, jakie istnieją w dziedzinie pomiarów, obie strony zadeklarowały chęć wymiany wiedzy i doświadczeń, którymi dysponują oraz współpracę w działaniach proinnowacyjnych, służących rozwojowi gospodarki.  

Współpraca realizowana będzie w szczególności poprzez: podejmowanie prac metrologicznych, organizację konferencji i spotkań, seminariów, udział we wspólnych projektach i przedsięwzięciach naukowo-badawczych, współpracę dydaktyczną, wzajemną pomoc i aktywne wsparcie prac rozwojowych, wzajemną rekomendację oraz realizację przedsięwzięć związanych z transferem technologii, komercjalizacją prac rozwojowych i wsparciem innowacji, a także wymianę wiedzy w zakresie regulacji prawnych – opinii, uwag, a także konsultacji merytorycznych, w tym regulacji dotyczących rynku przyrządów pomiarowych.

Logo GUM - na biało-czerwonej fladze w kółku napis GUM - Główny Urząd Miar.                                                 Logotyp Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji; w kółku ozdobionym wieńcem skrót SITK. Całość w granatowych barwach.

 

do góry