Nawigacja

Aktualności

25.05.2017GUM zaprezentował koncepcję strategii na lata 2018-2021

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

24 maja w Głównym Urzędzie Miar zaprezentowano koncepcję strategii GUM. Prezentacji przysłuchiwali się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, instytucji i placówek naukowo-badawczych współpracujących z GUM oraz pracownicy Głównego Urzędu Miar.

 • W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Dyrektor Generalny GUM Andrzej Hantz, Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Wiceprezes GUM Maciej Dobieszewski.
  W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Dyrektor Generalny GUM Andrzej Hantz, Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Wiceprezes GUM Maciej Dobieszewski.
 • Wiceprezes GUM Maciej Dobieszewski
  Wiceprezes GUM Maciej Dobieszewski
 • Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski
  Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski
 • Dyskusja po zaprezentowaniu Strategii. Głos zabiera Anna Szmyrka-Grzebyk z INTiBS PAN
  Dyskusja po zaprezentowaniu Strategii. Głos zabiera Anna Szmyrka-Grzebyk z INTiBS PAN
 • Prof. zw. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk, Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
  Prof. zw. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk, Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Strategia, o której wspomina znowelizowana niedawno ustawa Prawo o miarach, zostanie w ciągu trzech miesięcy przedstawiona do zaopiniowania Radzie Metrologii, a następnie Ministrowi Rozwoju do zatwierdzenia.

Jak zauważył Prezes Lewandowski we wstępie do omawianego tu opracowania, laboratoria GUM wspierają rozwój gospodarczy, zapewniając odpowiednie narzędzia oraz metody pomiarowe, stosowane m.in. w diagnostyce laboratoryjnej, kontroli, czy badaniu jakości wyrobów. Niniejsza koncepcja stanowi pewnego rodzaju wstęp do szerszej dyskusji o przyszłości metrologii i polskiej administracji miar. Dyskusji, która trwa już od momentu powołania przez Prezesa GUM Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych we wrześniu ubiegłego roku. Zespoły miały za zadanie zidentyfikowanie potrzeb gospodarki i przemysłu w kwestii technologii pomiarowych oraz wyodrębnienie najważniejszych aktualnie problemów w poszczególnych dziedzinach metrologii. Aktualna koncepcja strategii to również efekt pracy Zespołów. W opracowaniu przedstawiono wizję, misję i cele GUM oraz metrologii w perspektywie lat 2018-2021.

Schemat strategii GUM w tonacji niebieskiej. Zaangażowane podmioty: GUM, okręgowe urzędy miar, okręgowe urzędy probiercze.

Po zakończeniu prezentacji przyszła pora na pytania. Dyskutantów interesowały przede wszystkim perspektywy rozwoju polskiej metrologii, a także przyszłość GUM pod kątem współpracy z instytutami badawczymi, placówkami naukowymi, ale również i metrologią wojskową.

do góry