Nawigacja

Aktualności

24.05.2017Pomiary dla transportu - obchody Światowego Dnia Metrologii w GUM

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Pomiary wykorzystywane w transporcie i dla transportu były motywem przewodnim obchodów Światowego Dnia Metrologii, które zorganizowano 22 maja w Głównym Urzędzie Miar.

 • Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski
  Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski
 • Dyrektor Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej GUM Zbigniew Ramotowski
  Dyrektor Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej GUM Zbigniew Ramotowski
 • Mariusz Kurczyński - Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
  Mariusz Kurczyński - Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
 • Jarosław Wąsowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych GDDKiA
  Jarosław Wąsowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych GDDKiA
 • dr Albin Czubla - Kierownik Samodzielnego Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM
  dr Albin Czubla - Kierownik Samodzielnego Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM
 • Prowadzący obchody ŚDM dr Paweł Fotowicz
  Prowadzący obchody ŚDM dr Paweł Fotowicz

W seminarium, które odbyło się z tej okazji, głos zabrali przedstawiciele instytucji, które w obszarze transportu i metrologii znajdują wspólne cele i chciałyby współpracę rozszerzyć, a więc Głównego Urzędu Miar, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przyszłość polskiej metrologii

Światowy Dzień Metrologii to również znakomita okazja, by porozmawiać o przyszłości polskiej metrologii. Seminarium otworzył Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski, który mówił o tym, jak zmienia się GUM i w jakim kierunku zmierza jego reforma. GUM ma się stać wiarygodnym i niezawodnym partnerem dla przedsiębiorców i innych instytucji publicznych oraz narodowym liderem postępu technologicznego i innowacji w dziedzinie metrologii, dynamicznie budującym pozycję jednego z wiodących NMI w Europie i na świecie.

Na zdjęciu schemat przedstawiający strukturę metrologii w Polsce. W prawym górnym rogu biało-czerwone logo GUM, poniżej różnokolorowy schemat.

Prezes Lewandowski nakreślił też podstawowe założenia nowelizacji ustawy Prawo o miarach, która właśnie weszła w życie. GUM ma w większym niż dotychczas zakresie współpracować z innymi jednostkami naukowymi w zakresie metrologii oraz udzielać wsparcia krajowemu przemysłowi. Ważnym elementem reformy będzie powołanie Rady Metrologii, skupiającej przedstawicieli ministerstw, instytucji i uczelni współpracujących z GUM. Do zadań Rady należeć będzie opiniowanie: stanu i kierunków rozwoju krajowej metrologii, działalności merytorycznej administracji miar oraz planów działania i sprawozdań z realizacji zadań GUM. Prezes Włodzimierz Lewandowski zapowiedział także budowę kampusu laboratoryjnego, tj. nowoczesnego metrologicznego ośrodka badawczo-rozwojowego, gdzie miałaby się przenieść część laboratoriów Głównego Urzędu Miar.

Przyszłość transportu i pomiary

W prezentacji pod tym właśnie tytułem Dyrektor Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej GUM Zbigniew Ramotowski wspominał m.in. o nowych, ale już rozwijających się ideach związanych z transportem i komunikacją: latających taksówkach, pojazdach szynowych poruszających się w kapsułach, czy rakietach spaceX. Czy taka będzie przyszłość komunikacji?

Pomiary czasu mają fundamentalne znaczenie w transporcie, zwłaszcza nawigacja satelitarna ułatwia lokalizację i kontrolę parametrów ruchu. Zagadnienie metrologii czasu w służbie transportu przedstawił dr Albin Czubla - Kierownik Samodzielnego Laboratorium Czasu i Częstotliwości.

O Galileo, a także o innych systemach nawigacji satelitarnej i o tym, dlaczego ich potrzebujemy opowiadał Mariusz Wiśniewski z Samodzielnego Laboratorium Długości. Na świecie największe państwa korzystają z własnych systemów satelitarnych, udostępniając je innym, np. Amerykanie - GPS, Rosja - Glonass, Chiny - BeiDou. Swoje systemy mają też Indie i Japonia. W Europie powstał system Galileo, który daje możliwość tworzenia własnych usług i niezależność od innych dostawców sygnału. Systemy nawigacji satelitarnej są stosowane prawie we wszystkich możliwych środkach transportu i działalności człowieka, np.: kolejnictwie, żegludze, lotnictwie, transporcie drogowym, geodezji, rolnictwie.

Na zdjęciu sześć różnych systemów nawigacji satelitarnej, przedstawionych małymi obrazkami.

Pomiary dla transportu – współpraca administracji i polskiego przemysłu

Wspólna prezentacja Mariusza Kurczyńskiego - Zastępcy Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Jarosława Wąsowskiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych GDDKiA dotyczyła m.in. przyrządów pomiarowych wykorzystywanych np. w kontroli masy i nacisków osi oraz wymiarów pojazdów. Większość kontroli ITD wykonywana była przy pomocy przenośnych wag do pomiarów statycznych, niewielki odsetek kontroli wykonywany był przy pomocy przenośnych wag do pomiarów dynamicznych oraz stacjonarnych wag do pomiarów statycznych.

Przedstawiciel GITD zaproponował stworzenie systemu administracyjnego pomiaru parametrów pojazdów nienormatywnych. W skład Zespołu zarządzającego systemem weszliby przedstawiciele ITD, GDDKiA oraz GUM - w tym przypadku specjalizujący się w zagadnieniach metrologii prawnej. Celem wspólnym powinno być dążenie do skuteczniejszego eliminowania pojazdów nienormatywnych z ruchu drogowego. Warto zauważyć, że Główny Urząd Miar jest mocno zaangażowany w rozwijający się projekt zastosowania na polskich drogach systemów Weigh-In-Motion (czyli urządzeń wyznaczających masę pojazdów w ruchu). 

Obchody Światowego Dnia Metrologii w Polsce odbywały się pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju i Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

do góry