Nawigacja

Aktualności

05.05.2017Nowe wzorce państwowe w Głównym Urzędzie Miar

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

28 kwietnia br. Prezes Głównego Urzędu Miar wydał dwie Decyzje dotyczące uznania wzorców pierwotnych za państwowe wzorce jednostek miar: ciśnienia akustycznego oraz wielkości drgań mechanicznych.

Państwowy wzorzec jednostki miary ciśnienia akustycznego

Państwowy wzorzec jednostki miary ciśnienia akustycznego stanowią trzy laboratoryjne mikrofony wzorcowe klasy LS1P i trzy laboratoryjne mikrofony wzorcowe klasy LS2P, spełniające wymagania normy PN-EN 61094-1:2003 „Mikrofony pomiarowe – Wymagania dla laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych” oraz sterowane komputerowo stanowisko pomiarowe do wzorcowania mikrofonów klasy LS metodą wzajemności, zgodnie z normą PN-EN 61094-1:2010 „Mikrofony pomiarowe - Metoda podstawowa wzorcowania ciśnieniowego laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych w oparciu o zasadę wzajemności” w zakresie częstotliwości od 2 Hz do 10 kHz dla mikrofonów klasy LS1 i od 20 Hz – 25 kHz dla mikrofonów klasy LS2.

Wzorzec jest utrzymywany i przechowywany w Pracowni Akustyki Samodzielnego Laboratorium Akustyki i Drgań GUM.

Na zdjęciu stanowisko pomiarowe do wzorcowania mikrofonow klasy LS, które tworzą trzy laboratoryjne mikrofony wzorcowe klasy LS1P i trzy laboratoryjne mikrofony wzorcowe klasy LS2P.

Państwowy wzorzec jednostek miary wielkości drgań mechanicznych

Państwowy wzorzec jednostek miary wielkości drgań mechanicznych stanowi sterowane komputerowo stanowisko pomiarowe do wzorcowania przetworników drgań mechanicznych w zakresie 0,25 Hz – 10 kHz metodą bezwzględną, zgodną z normą ISO 16063-11 „Methods for the calibration of vibration and shock transducers – Part 11: Primary vibration calibration by laser interferometry” (Metody wzorcowania przetworników drgań i udarów – część 11: Wzorcowanie metodą pierwotną z zastosowaniem interferometrii laserowej).

Wzorzec jest utrzymywany i przechowywany w Pracowni Drgań Samodzielnego Laboratorium Akustyki i Drgań GUM.  

Na zdjęciu państwowy wzorzec wielkości drgań mechanicznych. Stanowisko tworzą przyrządy do wzorcowania przetworników drgań mechanicznych w zakresie 0,25 Hz – 10 kHz.

do góry