Nawigacja

Aktualności

04.05.2017O skutkach braku regulacji metrologicznych w gospodarce na konferencji w GUM

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

18 maja w Głównym Urzędzie Miar odbędzie się konferencja poświęcona przedstawieniu skutków braku regulacji metrologicznych w gospodarce.

  • Pomiary geoprzestrzenne
  • Pomiar czasu i przyrządy pomiarowe
  • Metrologia w ochronie praw konsumenta i obrotu gospodarczego
  • Przyrządy pomiarowe w obrocie paliwami
  • Przyrządy pomiarowe służące bezpieczeństwu ruchu drogowego
  • Pomiary w sektorze zdrowia i ochronie środowiska

Oto tematy konferencji, której celem będzie przedstawienie negatywnych skutków społecznych i finansowych braku regulacji metrologicznych lub zaniechań w różnych obszarach gospodarki, w których użytkowane są przyrządy pomiarowe, w tym w ochronie zdrowia, życia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz praw konsumenta. Zaprezentowane zostaną także propozycje zmian w prawie, zmierzające do objęcia kontrolą metrologiczną nowych rodzajów przyrządów pomiarowych. Zmiany te zostały wypracowane przez Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne, działające przy Prezesie Głównego Urzędu Miar.

Konferencja skierowana jest do zaproszonych gości, w tym w szczególności przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji konsumenckich i zrzeszeń przedsiębiorców. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona.

Z ramowym programem konferencji można zapoznać się tutaj.

 

do góry