Nawigacja

Aktualności

28.03.2017GUM podpisał dwa porozumienia o współpracy

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

22 marca podpisano porozumienie z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym, a od 24 marca obowiązuje Porozumienie o Współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Naczelną Organizacją Techniczną.

Celem porozumienia pomiędzy GUM a Instytutem Łączności jest osiągnięcie unikalnych wyników prac badawczych i rozwojowych dotyczących wzorców czasu i częstotliwości, przy wykorzystaniu potencjału badawczego obu stron. Będą one wspierać badania, rozwój i zastosowania wzorców czasu i częstotliwości, w tym optycznych wzorców częstotliwości oraz zdalnych metod transferu czasu i częstotliwości. W szczególności wspierane będą prace związane z transferem czasu metodą dwudrogową i światłowodową.

Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa GUM, dr. inż. Włodzimierza Lewandowskiego i Dyrektora Instytutu Łączności - PIB dr. inż. Jerzego Żurka.

Współpraca pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Naczelną Organizacją Techniczną realizowana będzie w szczególności poprzez: podejmowanie prac metrologicznych, organizację konferencji, seminariów i innych spotkań, a także udział we wspólnych projektach i przedsięwzięciach naukowo-badawczych. Porozumienie obejmuje również współpracę dydaktyczną, wzajemną pomoc i aktywne wsparcie prac rozwojowych i innowacyjnych oraz realizację przedsięwzięć związanych z transferem technologii. Przedstawiciele obu instytucji liczą również na wymianę wiedzy w zakresie regulacji prawnych – opinii, uwag, a także konsultacji merytorycznych, w tym dotyczących regulacji rynku w aspekcie pomiarów.

                                                

W imieniu stron porozumienie podpisali: Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski i Prezes Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Ewa Mańkiewicz-Cudny.

do góry