Nawigacja

Aktualności

03.04.2017Główny Urząd Miar zaprezentował się podczas targów EuroLab 2017

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Od 29 do 31 marca odbywały się 19. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, których stałym uczestnikiem jest Główny Urząd Miar.

 • Otwarcie targów EuroLab
  Otwarcie targów EuroLab
 • Dr inż. Włodzimierz Lewandowski - Prezes Głównego Urzędu Miar
  Dr inż. Włodzimierz Lewandowski - Prezes Głównego Urzędu Miar
 • Profesor Ewa Bulska z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Profesor Ewa Bulska z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Oficjalne otwarcie targów Eurolab
  Oficjalne otwarcie targów Eurolab
 • Przedstawiciele GUM na stoisku
  Przedstawiciele GUM na stoisku
 • Informacje o laboratoriach dostępne na stoisku GUM
  Informacje o laboratoriach dostępne na stoisku GUM
 • Prezes GUM Dr inż Włodzimierz Lewandowski wygłasza referat podczas seminarium GUM
  Prezes GUM Dr inż Włodzimierz Lewandowski wygłasza referat podczas seminarium GUM
 • Sala konferencyjna podczas referatu Prezesa GUM dr. inż. Włodzimierza Lewandowskiego
  Sala konferencyjna podczas referatu Prezesa GUM dr. inż. Włodzimierza Lewandowskiego
 • Dr Jolanta Wasilewska wygłasza referat na temat nowej definicji jednostki masy
  Dr Jolanta Wasilewska wygłasza referat na temat nowej definicji jednostki masy
 • Dr Paweł Fotowicz prowadzący seminarium GUM
  Dr Paweł Fotowicz prowadzący seminarium GUM
 • Dr Albin Czubla podczas wykładu na seminarium GUM
  Dr Albin Czubla podczas wykładu na seminarium GUM
 • Jerzy Szutkowski - kierownik Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu wygłasza referat
  Jerzy Szutkowski - kierownik Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu wygłasza referat

W tym roku swoją ofertę zaprezentowało podczas targów 142 wystawców z  13 krajów. Wśród nich był Główny Urząd Miar. Odwiedzający targi, zainteresowani tematyką metrologiczną i pomiarową, mogli zasięgnąć informacji na stoisku Głównego Urzędu Miar. Eksperci GUM informowali m.in. o przepisach w zakresie legalizacji przyrządów pomiarowych, a także o tym, jakie metody pomiarowe i jaki sprzęt stosuje się w laboratoriach GUM. Główny Urząd Miar oferował na swoim stoisku najnowsze, jak też i starsze wydawnictwa GUM, m.in. Biuletyn „Metrologia i Probiernictwo”, Informator GUM, specjalistyczne wydawnictwo o niepewności pomiaru czy "Główny Urząd Miar na Elektoralnej" - publikację historyczną dr. Andrzeja Barańskiego.

Warto było odwiedzić nie tylko stoisko GUM, ale również posłuchać wykładów podczas seminarium GUM, które zorganizowano w sali konferencyjnej Centrum MT Polska 30 marca.

Największym zainteresowaniem cieszył się wykład Prezesa GUM dr. inż. Włodzimierza Lewandowskiego o tym, dlaczego polska metrologia wymaga głębokich zmian. Słuchacze mogli dowiedzieć się więcej o przyszłości tej dziedziny, jak również o tym, jak zmieniać się będzie instytucja odpowiedzialna za rozwój polskiej metrologii.

Pozostałe referaty, zaprezentowane przez pracowników GUM podczas seminarium:

„Przygotowanie Głównego Urzędu Miar do wdrożenia na terytorium Polski jednostki masy opartej na nowej definicji.”
    Dr inż Jolanta Wasilewska, Samodzielne Laboratorium Masy GUM

Streszczenie referatu

Przedmiotem referatu było omówienie wprowadzanej na świecie w 2019 r. nowej definicji kilograma opartej o stałą Plancka i liczbę Avogadra. W popularny sposób przedstawione zostały dwa projekty, które doprowadziły do tego, że ostatni materialny wzorzec La Grande K ustanowiony w 1889 r. zostanie zastąpiony wzorcem niematerialnym. Referat omawia ciągłość przekazywania jednostki masy po redefinicji kilograma i jej wpływ na stanowisko państwowego wzorca jednostki masy znajdujące się w Pracowni Wag i Wzorców Samodzielnego Laboratorium Masy Głównego Urzędu Miar, łańcuch spójności pomiarowej od prototypu kilograma nr 51, poprzez kopie kilograma, wzorce klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1 do przyrządów użytkowych.

 

„Nowoczesne technologie w dziedzinie czasu i częstotliwości – co ma z tego Jan Kowalski.”
    Dr Albin Czubla, Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM

Streszczenie referatu

Przedmiotem referatu było popularne przedstawienie rozwijanych w Polsce i w Europie nowoczesnych technologii w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz prezentacja ich wpływu na życie codzienne. Poruszone będą m.in. zagadnienia laboratoryjnych zegarów atomowych (fontann cezowych i zegarów optycznych), światłowodowego transferu czasu i częstotliwości, utrzymania systemu Galileo, synchronizacji sieci i bezpieczeństwa rynku finansowego i transakcji elektronicznych. Całość służyła wykazaniu ścisłych zależności pomiędzy rozwojem wysokospecjalizowanych technologii w dziedzinie metrologii czasu i częstotliwości a życiem przeciętnego obywatela.

 

„Prace rozwojowo-badawcze Samodzielnego Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM realizowane we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz w ramach projektów NCBiR i EMRP.”
    Jerzy Szutkowski, Grzegorz Sadkowski, Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM

Streszczenie referatu

Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM brało udział i nadal kontynuuje prace badawcze w ramach NCBiR w partnerstwie z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Zielonogórskim. Prace te dotyczą transferu jednostki rezystancji z kwantowego wzorca Halla na wzorce niższego rzędu, stosowane w badaniach naukowych i w przemyśle. Laboratorium brało też udział w projektach badawczych EMRP: “Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity” oraz “Electromagnetic Characterisation of Materials for industrial Applications up to Microwave Frequencies”. W ramach tych projektów opracowano metody pomiarowe, w następstwie czego stosowane są bezkontaktowe pomiary oparte o mikrofalowe rezonatory dielektryczne, służące do wyznaczania parametrów elektrycznych materiałów (takich jak przenikalność elektryczna, rezystancja powierzchniowa, straty). Badane są materiały szeroko stosowane w elektronice: laminaty, metale, ceramiki itd., a także materiały, które są jeszcze w fazie badań (np. grafen). Bezinwazyjność techniki pomiarowej oraz fakt, że stosowana technika pomiarowa wykorzystuje fale elektromagnetyczne w paśmie w. cz. umożliwia pomiar próbek, których zbadanie byłoby trudne lub wręcz niemożliwe przy zastosowaniu metod działających na małych częstotliwościach (np. struktur wyspowych).

Logotyp targów Eurolab w kolorach niebiesko-granatowych. Przedstawia probówki z lewej strony oraz napis Euro Lab po prawej stronie.

Targi EuroLab to wydarzenie o charakterze biznesowo-naukowym, skierowane do branży laboratoryjnej, będące miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych. Targi stanowią okazję do nawiązania kontaktów biznesowych, jak również poznawania nowości rynkowych i poszerzania wiedzy. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzone na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży.

 

do góry