Nawigacja

Aktualności

23.01.2017Konsultacyjny Zespół ds. Probiernictwa rozpoczął prace

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

20 stycznia 2017 r. w Głównym Urzędzie Miar zainaugurował pracę Konsultacyjny Zespół ds. Probiernictwa, utworzony przez Prezesa GUM Włodzimierza Lewandowskiego. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji jubilerskich i stowarzyszeń branżowych, przedstawiciele największych krajowych firm złotniczych, pracownicy wyższych uczelni - z wydziałów zainteresowanych tematyką metali szlachetnych oraz producenci krajowej aparatury pomiarowej, badawczej i urządzeń, które mogą być wykorzystywane w probiernictwie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kierownictwa Głównego Urzędu Miar – Prezes GUM Włodzimierz Lewandowski, Wiceprezes GUM Maciej Dobieszewski i Dyrektor Biura Strategii Jan Landowski. Wzięli w nim również udział dyrektorzy i pracownicy urzędów probierczych w Warszawie i w Krakowie. Spotkanie prowadziła Dyrektor OUP w Warszawie Maria Magdalena Ulaczyk.

W przemówieniu inaugurującym pracę Konsultacyjnego Zespołu ds. Probiernictwa Prezes GUM Włodzimierz Lewandowski zaznaczył, iż Zespół, podobnie jak identyczne gremia skupiające fachowców z innych dziedzin, ma stanowić nie tylko forum stałego dialogu pomiędzy instytucją odpowiedzialną za probiernictwo a przedsiębiorcami, którzy korzystają z usług tej instytucji lub jej jednostek terenowych. Równie ważna jest integracja środowiska wokół wspólnych celów oraz celu nadrzędnego, jakim jest określone w rządowym „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

Wiceprezes Głównego Urzędu Miar, który przed laty uczestniczył w procesie legislacyjnym dotyczącym ustawy Prawo probiercze, zapewnił uczestników spotkania o gotowości Kierownictwa GUM do dialogu z branżą jubilerską oraz o potrzebie współpracy organów administracji państwa z przemysłem, szczególnie podczas tworzenia regulacji prawnych.

Zaproszeni goście potwierdzili gotowość współpracy z Głównym Urzędem Miar i okręgowymi urzędami pobierczymi, zwracając równocześnie uwagę na potrzebę reformy polskiego probiernictwa i dostosowania go do potrzeb rozwijającego się rynku obrotu wyrobami z metali szlachetnych. Postulaty i problemy branży będą analizowane i w miarę możliwości rozwiązywane w toku prac w jednym, specjalnie do tego celu powołanym, podzespole.

Podczas spotkania wyodrębniono cztery grupy:

1) Grupa ds. potrzeb producentów

2) Grupa ds. biżuterii unikatowej i kamieni jubilerskich

3) Grupa ds. regulacji prawnych

4) Grupa ds. stopów metali szlachetnych.

Po spotkaniu wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić nowo wyremontowane Laboratorium Analiz Chemicznych OUP w Warszawie, a także poznać inne stanowiska pracy, związane z badaniem i oznaczaniem wyrobów z metali szlachetnych i nadzorem probierczym. Więcej informacji o pierwszym spotkaniu Konsultacyjnego Zespołu ds. Probiernictwa można przeczytać na osobnej podstronie poświęconej pracom Zespołu.

 

 • Od lewej: dyrektor OUP w Warszawie M. M. Ulaczyk, wiceprezes GUM M. Dobieszewski, Prezes GUM dr W. Lewandowski i dyrektor Biura Strategii J. Landowski Od lewej: dyrektor OUP w Warszawie M. M. Ulaczyk, wiceprezes GUM M. Dobieszewski, Prezes GUM dr W. Lewandowski i dyrektor Biura Strategii J. Landowski
  Od lewej: dyrektor OUP w Warszawie M. M. Ulaczyk, wiceprezes GUM M. Dobieszewski, Prezes GUM dr W. Lewandowski i dyrektor Biura Strategii J. Landowski
 • Od lewej: Wiceprezes GUM M. Dobieszewski, Prezes GUM W. Lewandowski, Dyrektor Biura Strategii J. Landowski
 • Spotkanie inauguracyjne Konsultacyjnego Zespołu ds. Probiernictwa
 • Wiceprezes GUM Maciej Dobieszewski
 • Janusz Kowalski – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Janusz Kowalski – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego
  Janusz Kowalski – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego
 • Od lewej: Wiceprezes GUM M. Dobieszewski, Prezes GUM W. Lewandowski, Dyrektor Biura Strategii J. Landowski

 

do góry