Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 11 - 2023 -

Nawigacja

2023

11

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa informacji Głównego Urzędu Miar

do góry