Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 10 - 2023 -

Nawigacja

2023

10

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

do góry