Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 9 - 2023 -

Nawigacja

2023

9

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 kwietnia 2023 r.w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

do góry