Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 7 - 2023 -

Nawigacja

2023

7

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry