Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 6 - 2023 -

Nawigacja

2023

6

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zasad zarządzania ryzykiem i szansą w Głównym Urzędzie Miar

do góry