Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 5 - 2023 -

Nawigacja

2023

5

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

do góry