Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 4 - 2023 -

Nawigacja

2023

4

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w decyzji o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonym w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

do góry