Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 1 - 2023 -

Nawigacja

2023

1

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry