Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2022 -

Nawigacja

2022

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
11 Zarządzenie nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie „Zasad przechowywania pieczęci urzędowych oraz opatrywania dokumentów pieczęciami urzędowymi w Głównym Urzędzie Miar” maj 2022 20.04.2022 02.05.2022
12 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. kwiecień 2022 21.04.2022 21.04.2022
13 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. kwiecień 2022 28.04.2022 28.04.2022
14 Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Miar zmieniające zarządzenie w sprawie „Zasad przechowywania pieczęci urzędowych oraz opatrywania dokumentów pieczęciami urzędowymi w Głównym Urzędzie Miar” maj 2022 29.04.2022 02.05.2022
15 Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zasad postępowania w Głównym Urzędzie Miar w procesie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar maj 2022 16.05.2022 17.05.2022
16 Zarządzenie nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć po wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. lipiec 2022 19.07.2022 20.07.2022
17 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać lipiec 2022 19.07.2022 19.07.2022
18 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. lipiec 2022 19.07.2022 19.07.2022
19 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać lipiec 2022 19.07.2022 19.07.2022
20 Zarządzenie nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia podziału zadań członków kierownictwa Głównego Urzędu Miar lipiec 2022 20.07.2022 21.07.2022

Wybierz Strony

do góry