Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 15 - 2022 -

Nawigacja

2022

15

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zasad postępowania w Głównym Urzędzie Miar w procesie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar

do góry