Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 10 - 2022 -

Nawigacja

2022

10

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać.

do góry