Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 7 - 2022 -

Nawigacja

2022

7

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

do góry