Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 4 - 2022 -

Nawigacja

2022

4

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

do góry