Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 3 - 2022 -

Nawigacja

2022

3

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry