Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2 - 2022 -

Nawigacja

2022

2

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Miar.

do góry