Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 1 - 2022 -

Nawigacja

2022

1

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Głównego Urzędu Miar do spraw badań i rozwoju

do góry