Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2021 -

Nawigacja

2021

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
21 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonego w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. lipiec 2021 30.07.2021 30.07.2021
22 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. lipiec 2021 30.07.2021 30.07.2021
23 Zarządzenie nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Białymstoku sierpień 2021 12.08.2021 12.08.2021
24 Zarządzenie nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar sierpień 2021 17.08.2021 17.08.2021
25 Zarządzenie nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Białymstoku wrzesień 2021 02.09.2021 02.09.2021
26 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać październik 2021 15.10.2021 15.10.2021
27 Zarządzenie nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar październik 2021 28.10.2021 28.10.2021
28 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. listopad 2021 02.11.2021 02.11.2021
29 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. listopad 2021 04.11.2021 04.11.2021
30 Zarządzenie nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar styczeń 2022 30.12.2021 01.01.2022

Wybierz Strony

  • Poprzedni
  • / 3
do góry