Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2021 -

Nawigacja

2021

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
11 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. maj 2021 17.05.2021 17.05.2021
12 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar maj 2021 25.05.2021 25.05.2021
13 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające obwieszczenia w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. maj 2021 25.05.2021 25.05.2021
14 Zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Szczecinie czerwiec 2021 01.06.2021 01.06.2021
15 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 14 czerwca 2021 r. uchylające obwieszczenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar czerwiec 2021 14.06.2021 14.06.2021
16 Zarządzenie nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar czerwiec 2021 14.06.2021 14.06.2021
17 Zarządzenie nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Bydgoszczy czerwiec 2021 24.06.2021 24.06.2021
18 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. lipiec 2021 19.07.2021 19.07.2021
19 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać lipiec 2021 19.07.2021 19.07.2021
20 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać lipiec 2021 19.07.2021 19.07.2021

Wybierz Strony

do góry