Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 29 - 2021 -

Nawigacja

2021

29

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

do góry