Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 28 - 2021 -

Nawigacja

2021

28

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

do góry