Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 27 - 2021 -

Nawigacja

2021

27

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Zarządzenie nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar

do góry