Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 26 - 2021 -

Nawigacja

2021

26

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry