Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 24 - 2021 -

Nawigacja

2021

24

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zarządzenie nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar

do góry