Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 23 - 2021 -

Nawigacja

2021

23

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Zarządzenie nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Białymstoku

do góry