Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 21 - 2021 -

Nawigacja

2021

21

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonego w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

do góry