Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 20 - 2021 -

Nawigacja

2021

20

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry