Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 17 - 2021 -

Nawigacja

2021

17

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Zarządzenie nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Bydgoszczy

do góry