Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 16 - 2021 -

Nawigacja

2021

16

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Zarządzenie nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar

do góry