Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 15 - 2021 -

Nawigacja

2021

15

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 14 czerwca 2021 r. uchylające obwieszczenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar

do góry